คริสตจักรเสรีภาพเชียงใหม่

250/17 ทางคู่ขนานถนน สายอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Profile details