คริสตจักรเสรีภาพเชียงราย

100/110 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ทางเข้าขนส่งแม่สาย 5 ตำบล เวียงพางคำ , อำเภอ แม่สาย 57130

Profile details