ทำความรู้จักกับศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

ครอบครัวศิษยาภิบาล

ท่านเป็น

ท่านคือ

ท่านเกิดเมื่อ

  • วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2505 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวบิดาของท่านคือ ศจ.เนียน วิชิตนันทน์ และมารดาของท่านคือ อาจารย์อำไพ วิชิตนันทน์
  • สมรสกับ ศจ.วีณา วิชิตนันทน์  เมื่อปี ค.ศ.1987
  • ปัจจุบันท่านและภรรยามีบุตรชายหนึ่งคน คือ  อาจารย์สันติภาพ วิชิตนันทน์ (พีท)

ประวัติการศึกษา

ประวัติโดยย่อ

ศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ ได้มารู้จักกับพระเจ้าตั้งแต่เยาว์วัยเมื่ออายุประมาณ 7-8 ขวบ โดยคุณแม่ได้พาไปที่คริสตจักรบ้านช่างทองหล่อ ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับพระเจ้าและเข้าใจพระกิตติคุณแห่งความจริง เรื่ององค์พระเยซูคริสต์ และได้ตัดสินใจติดตามองค์พระเยซูคริสต์อย่างจริงจังนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ประวัติการรับใช้  ท่านได้เติบโตมาในครอบครัวผู้รับใช้ บิดาของท่านเคยเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง คุณแม่เคยเปิดร้านเสริมสวย เมื่อทั้งสองท่านตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาก็เลิกอาชีพเก่าทั้งหมด และหันมาทุ่มเทรับใช้พระเจ้าเท่านั้น

ช่วงแรกของการรับใช้ครอบครัวของท่านถูกส่งไปรับใช้ที่จังหวัดอยุธยา เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมาก เศรษฐกิจฝืดเคือง แต่ทั้งบิดามารดาของท่านต่างก็ก้มหน้าก้มตารับใช้พระเจ้าโดยมิได้ย่อท้อหรือ หยุดหย่อน แต่หารู้ไม่ว่าลูกชายคนเดียวของท่านกำลังบันทึกภาพอันแสนขมขื่นใจเกี่ยวกับ ชีวิตการรับใช้อย่างไม่รู้ลืม และตั้งใจไว้แล้วว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีทางที่จะรับใช้พระเจ้าเด็ดขาด

หลังจากรับใช้พระเจ้าที่นั่นได้ 3 ปี บิดาของท่านก็ได้ย้ายเข้ามาเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรหมู่บ้านเสรี (คริสตจักรเสรีภาพปัจจุบัน) ศจ.อานุภาพในเวลานั้นก็เข้าส่วนในการรับใช้ด้านต่าง ๆ ของคริสตจักรมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกวาด เช็ด ถู คริสตจักร จัดเก้าอี้ ตัดหญ้า ทาสีรั้ว เป็นครูรวีฯ ประธานอนุชน ผู้นำนมัสการ เล่นดนตรี ฯลฯ

แต่กระนั้นลึกในใจของท่านก็ตั้งใจไว้แล้วว่าไม่มีทางที่จะรับใช้เต็มเวลา เป็นอันขาด ทั้งนี้เป็นเพราะภาพความทรงจำในอดีต ประกอบกับนิสัยใจคอของท่านที่เป็นคนใจร้อน มุทะลุ เอาแต่ใจตัวเอง และไม่สนใจใคร ถ้าขืนเป็นศิษยาภิบาลคงเป็นเหตุให้สมาชิกทั้งหลายวิ่งหนีออกจากคริสตจักรกัน หมดอย่างแน่นอน ที่ผ่านมารับใช้พระเจ้าแบบทั่ว ๆ ไปอยู่ได้เพราะบารมีของบิดา

จนใจที่สุดเมื่อท่านจบ การศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก ABAC สาขาคอมพิวเตอร์ มีบริษัทบางแห่งมาขอเชิญให้ไปทำงาน แต่ในเวลานั้นพระเจ้าตรัสกับท่านผ่านทางพระวจนะว่า เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุค (มธ. 28:19-20)

และเสียงเรียกจากพระธรรมอิสยาห์ 6:8 ที่พระเจ้าทรงตรัสว่า เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา พระวิญญาณได้เร่งเร้าทำงานในใจของท่านอย่างมากจนท่านไม่อาจขัดขืนได้ ท่านพูดกับตัวเองว่า ข้าพระองค์นี่พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด ท่านจึงตัดสินใจไปศึกษาพระคริสตธรรมต่อที่ต่างประเทศ

ท่านกลับมาพร้อมกับนิมิตที่เต็มเปี่ยมในหัวใจต้องการสร้างคริสตจักรแห่ง กลุ่มเซลล์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุดชีวิตจิตใจในการเตรียมสมาชิกทุกคนให้ เป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่พรักพร้อมสำหรับการรับใช้ เพื่อจะสามารถนำพระกิตติคุณไปประกาศ และสร้างสาวกคนทุกระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัย โดยการตั้งกลุ่มเซลล์เพื่อประกาศ ฟูมฟัก และสร้างสาวกทั้งในและต่างประเทศ ศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์  เป็นผู้ที่เป็นพระพรในด้านการนมัสการ การสั่งสอนเทศนา การอบรมสั่งสอน และการนำการฟื้นฟูใจมาสู่สมาชิกและคริสตจักรทั้งหลายที่ท่านมีโอกาสไปรับใช้

ท่านได้สมรสกับ ศาสนาจารย์วีณา (ตุ๊กตา) วิชิตนันทน์ เมื่อปี ค.ศ.1987 ปัจจุบันท่านและภรรยามีบุตรชายหนึ่งคน คือ อาจารย์สันติภาพ วิชิตนันทน์ (พีท) ความมุ่งมั่นของ ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ คือทุ่มเททุกหยาดเหงื่อ แรงใจ แรงกายเพื่อแผ่นดินพระเจ้าโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และท่านมีความตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าทั้งครอบครัว

ดังนั้นสมาชิกคริสตจักรเสรีภาพจึงได้เห็นภาพที่ท่านและครอบครัวมานะบากบั่น รับใช้พระเจ้าและสร้างพี่น้องด้วยความอุตสาหะจนเป็นภาพชินตา สมาชิกคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพขอบพระคุณพระเจ้า และซาบซึ้งในความรักที่ศิษยาภิบาลมีต่อสมาชิก ขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ณ วันนี้เราเห็นหลายสิ่งที่พระเจ้าทำการผ่านคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ และ ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมนุมชนผู้เชื่อ และประเทศไทย เราเชื่อร่วมกันว่าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นผ่านบ้านหลังนี้ ที่ที่เต็มด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเราจะก้าวไปด้วยกันและผูกพันกันในครอบครัวที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

 ข้อมูลโดยทีมงานคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ