[quote]คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพมีนิมิตที่จะนำคน 10% ของคนไทยมารู้จักความรักของพระเจ้า[/quote] โดย ศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักร ได้นำเอานิมิต G12 แบบเต็มรูปแบบ เข้ามาใช้ในคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเป็นที่แรก ซึ่งเป็นนิมิตที่ทำให้คริสตจักรทั่วโลกเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และทวีคูณขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพยังให้ความสำคัญ และเน้นหนักไปในเรื่องที่ทำให้คนได้พบพระเจ้าเป็นการส่วนตัว และเติบโตในฝ่ายวิญญาณผ่านพระวจนะ จึงมีโครงการมากมาย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เช่น ค่ายสัมผัสพระเจ้า  โครงการ No Bible No Breakfast และยังมีชั้นเรียน PEPSOL ที่เปิดสอนตอนเช้าวันอาทิตย์

นิมิต G12

[quote]การนำจิตวิญญาณคนกลับมาหาพระเจ้าและสร้างเขาให้เป็นสาวก[/quote]

การนำจิตวิญญาณคนกลับมาหาพระเจ้าจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเมืองและในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ไม่เพียงแต่พระกิตติคุณจะช่วยคนให้ได้รับความรอด แต่ผู้เชื่อจะต้องได้รับการสร้างชีวิตให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพื่อที่เขาจะสามารถเกิดผลได้โดยอาศัยการร่วมนิมิต G12

 

วัตถุประสงค์ ของ G12

[quote] การช่วยให้สมาชิกแต่ละคนกลายเป็นผู้นำ [/quote]

ผู้เชื่อใหม่แต่ละคนต้องได้รับการหนุนน้ำใจให้เข้าสู่หลักสูตรการสร้างคนตามแบบพระคัมภีร์ผ่านโรงเรียนสร้างผู้รับใช้ หลักสูตรการสร้างผู้นำหรือสร้างผู้รับใช้นั้นได้แก่การเข้าสู่ช่วงเวลาที่เข้มข้นในการรับการสอนและฝึกฝนในการรับใช้ ซึ่งนั่นได้แก่การสร้างผู้เชื่อแต่ละคนให้กลายเป็นผู้นำ พวกเขาจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราเรียกว่า “บันไดสู่ความสำเร็จ” ซึ่งได้แก่การนำคนกลับมาหาพระเยซูคริสต์ การผนวกคนเพื่อสร้างความเชื่อเขาให้มั่นคง การสร้างสาวก และการส่งเขาออกไปรับใช้

 

ที่มาของ นิมิต G12

ในช่วงระหว่าง 7 ปีแรกของการรับใช้ ของ อ.เซซาร์ เริ่มต้นที่จะพัฒนากลุ่มเซลล์โดยใช้โมเดลของคริสตจักรอาจารย์ ดร. พอล ยองกีโช ที่เกาหลีใต้ ในช่วงปีเหล่านั้น กลุ่มเซลล์เติบโตช้ามากและเราไปได้เพียงแค่ประมาณ 70 กลุ่มเซลล์ และมีคนเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นสมาชิกที่สัตย์ซื่อ เราไม่ได้ทำงานด้านกลุ่มคนคล้ายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็น เราทราบว่ามันต้องมีทางอื่นๆ ที่จะทำให้นิมิตนั้นสำเร็จได้ ดังนั้น อ.เซซาร์จึงเริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าและพระองค์ได้ตรัสกับอ.เซซาร์อย่างเจาะจงว่า “เราจะทำให้เจ้ามีความสามารถที่จะสร้างคนได้อย่างรวดเร็ว” จากนั้น หลักสูตรสร้างผู้นำก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นและพระเจ้าก็ได้เปิดเผยให้อ.เซซาร์ทราบว่าทำไมโมเดล G12 จึงมีความสำคัญ

พระองค์ทรงนำโดยการตั้งคำถามว่า “พระเยซูคริสต์มีสาวกกี่คน” อ.เซซาร์เริ่มที่จะคิดถึงการปฏิสัมพันธ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีกับมวลชน พระองค์ทรงอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง และกับคนอีกกลุ่มหนึ่งในอีกช่วงเวลาหนึ่ง แต่กลุ่มที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตด้วยและเป็นกลุ่มที่มีความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นมีจำนวน 12 คนซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้

G12 คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

คริสตจักรได้มีการบริหาร ในแบบ G12 โดย มีศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์  และ อาจารย์วีณา วิชิตนันทน์  เป็น G12 หลักในส่วนของผู้ชาย และผู้หญิง มีการประชุมหารือและดำเนินการจัดการต่างๆผ่านทางหัวหน้า G12 ของท่านอาจารย์ทั้งสอง  จึงทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการใช้เวลา 1:1 ในส่วนของผู้นำ เพื่อถ่ายทอด นิมิต แนวคิด วิธีการ และวิญญาณ เพื่อดูแลชีวิตกันและกันด้วย G12 ของ อ.อานุภาพ  และ อาจารย์วีณา วิชิตนันทน์ ก็จะไปสร้างผู้นำต่อจากท่าน


ผู้นำ 144

144 คือผู้นำที่ถูกสร้าง ต่อจาก G12 ของ อ.อานุภาพ  และ อาจารย์วีณา วิชิตนันทน์  คนเหล่านี้ก็จะไปสร้างหัวหน้าเซลล์เพื่อทวีคูณ สมาชิกที่ติดตามพระเจ้าตามลำดับ 144 จะมีการประชุมกันในวันอาทิตย์ตอนบ่าย ตั้งแต่ 14.00 น.เป็นต้อนไป เพื่อเสริมสร้าง หนุนใจกัน และวางแผนที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยกัน   และในช่วงปลายปี จะมีค่ายที่ชื่อว่า ค่าย 144 เพื่อเป็นการฝึกผู้นำ 144  ในการเป็นผู้นำที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆที่สนุก และได้สาระทางฝ่ายวิญญาณ เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมในแต่ละปี

 

 


ค่ายสัมผัสพระเจ้า

ค่ายสัมผัสพระเจ้า  เป็นค่ายที่ทำให้เรารู้สักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว เผชิญหน้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้า การพบกับพระวจนะของพระองค์ การพบตัวเอง และความบาปของตัวเอง  ค่ายจะจัดขึ้นที่คริสตจักร และเป็นการไปกลับ ไม่ได้พัก แต่มีอาหาร และของว่าง ในเบรคต่างๆ  ค่ายจะจัดขึ้นในคืนวันศุกร์ และเสาร์เช้า ตลอดทั้งวันถึงตอนเย็น  เช้าวันอาทิตย์ และช่วงบ่ายวันอาทิตย์     อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

 


ชั้นเรียน PEPSOL

ชั้นเรียน PEPSOL คือชั้นเรียนในเช้าวันอาทิตย์  เพื่อเสริมสร้างชีวิตให้ผู้ที่ผ่านกระวนการเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้าแล้ว ได้ถูกสร้าง เพื่อจะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ และถูกสร้างให้เป็นผู้นำในอนาคต ร่วมรับใช้กับคริสตจักร และเป็นพรไปสู่ผู้คนอีกมากมาย  อ่านรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่

 

 

 


ค่ายสุดยอดผู้รับใช้ ESC :: Exellent Servant Camp

ค่ายเป็นค่ายที่จัดมาเพื่อท้าทาย และฝึกชีวิตสมาชิก ค้ายๆกับ 144 แต่จะออกแนวลุยๆ ในแบบค่ายทหาร ในค่ายนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องความอดทน การเชื่อฟัง การมีวินัย ความถ่อมใจ และอื่นๆมากมายที่จะเปลี่ยน Comfort Zone ของคุณไปเลย

 

 

 


ค่ายครอบครัวประจำปี

เราได้เปลี่ยนชื่อจากค่ายครอบครัว เป็นค่ายฟื้นฟู โดยมี คริสตจักรในเครือ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ มาเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณ ฟื้นฟูใจ สามัคคีธรรม โดยจะมีนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาแบ่งปันพระวจนะ เป็นวิทยากรภายในงาน  และในค่ายยังมีกิจกรรมกีฬาสีที่ได้ร่วมเล่นกันอย่างสนุกสนาน

 

 

 


G12  Conference

งานประจำปีที่จัดขึ้น โดยเชิญวิทยากร จากต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จ ในการทำ G12 โดยที่ อ.อานุภาพ ได้นำระบบนี้มาใช้ เช่น ทีมงานจาก ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และในอเมริกาใต้  โดยงานจะเน้นการถ้าทาย และถ่ายทอดค่านิยม วิญญาณในการรับใช้แบบพระเยซู  ทางคริสตจักรจึงเปิดงานประชุมนี้ ให้แก่คริสตจักรอื่นๆที่สนใจด้วย โดยร่วมกันกับแผนชาติ 2015  คริสตจักรไทย ที่อ.อานุภาพ ได้เป็นกรรมการในส่วนของพัฒนาผู้นำ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.