ร่วมฉลองให้กับครอบครัวศิษยาภิบาลของเรา

ร่วมฉลองให้กับครอบครัวศิษยาภิบาลของเรา

ปิติยินดีกันถ้วนหน้า🎉
เมื่อเราร่วมใจกับฉลองให้กับครอบครัวศิษยาภิบาลของเรา บุคคลที่เรารักทั้ง 3 ท่านครับ

ของรางวัลทุกชิ้นมาจากหัวใจของเราทุกคน ที่อยากให้ผู้รับใช้ได้รับเกียรติสูงสุด พวกเราขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งครับ

เป็นวันที่พิเศษและเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งคริสตจักรเลยจริงๆ 😄❤️