ค่านิยม (Value) ของเรา

ปี 2012 เป็นปีแห่งการสร้างคน “We build you to Build others”
รับการสร้าง เพื่อจะออกไปสร้างคนอื่นและเป็นพระพรไปถึงผู้คนอีกมากมายในประเทศไทย 
คริสตจักรเสรีภาพกรุุงเทพ อยู่เพื่อ “เปลี่ยนคนหลงหาย ให้รู้จักพระเจ้าและติดตามพระองค์อย่างจริงจัง”
โดย “เร่งประกาศทั่วทิศ ร่วมชีวิตสามัคคีธรรม รวมพลังมุ่งสร้างคน ระดมร่วมรับใช้ และทุ่มเทใจนมัสการ”

ไม่ว่าจะทำอะไร เราต้องมีหัวใจ “มุ่งความเป็นเลิศ เทิดทูนพระเจ้า”  ในการรับใช้ทุกรูปแบบ
และมีหัวใจที่พร้อมอยู่เสมอเพื่อรับใช้คนอื่น  จนเป็นที่มาของประโยค ของสมาชิกที่นี่คือ “ยินดีรับใช้”

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เราให้ค่านิยมแก่พี่น้องในการเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลากับพระเจ้า และอ่านพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  โดยมีสโลแกนว่า No Bible No Bed No Bible No Breakfast
เพื่อให้พี่น้องสมาชิก ได้กินพระวจนะผ่านการใคร่ครวญในต้อนเช้า และก่อนเข้านอน

วิธีการเฝ้าเดียว  S-O-A-P
ชีวิตเราจะสะอาด ถ้าเราการชำระกายด้วยสบู่  (SOAP)
แต่จิตวิญญาณเราจะสะอาด หากเราชำระด้วยพระวจนะ (S-O-A-P)
เริ่มต้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์ ตามพระธรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
ว่าในวันนั้น เราต้องอ่านพระธรรมใด (ประมาณ 3 บท)
และหลังจากที่อ่านแล้ว ทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้

Scripture ยอมรับ (เลือกข้อพระคำ)
เลือก ข้อพระคำที่แตะต้องใจ  ในวันนั้นท่านอาจชอบหรือมีข้อพระคำที่แตะใจหลายข้อที่ แต่เลือกสัก 1-2 ข้อที่แตะต้องใจมากที่สุด เพียงบางประเด็น เพื่อใช้ในการใคร่ครวญ และเป็นข้อประจำวัน เพราะหากเลือกหลายข้อสุดท้ายท่านจะไม่ได้เปลี่ยนหรือทำได้สักข้อ จำไว้ว่าเลือกเพียง 1-2 ข้อเท่านั้น

Observations   ยอมภาวนา(สังเกต)
ให้ท่านลองมาสังเกตจาก ข้อพระคำที่ได้ โดยใช้การตั้งคำถามกับตัวเอง และหาคำตอบในคำถามนั้นเช่น พระคำนั้นกำลังพูดถึงใคร, พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไร, สิ่งที่พระธรรมตอนนั้นเน้นคืออะไร,
มีคำสั่งอะไรหรือไม่, มีพระสัญญาอะไรที่บอกไว้, พระคำตอนนั้นบอกเราเพื่ออะไร,
เราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไรได้บ้าง เป็นต้น

Applications   ยอมปฏิบัติ (ประยุกต์ใช้ในชีวิต)
ไม่มี อะไรดีกว่าการที่ชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงเหมือนพระคำมากขึ้น ให้ท่านถามตัวเองว่าจะทำอะไร
กับสิ่งนั้นได้บ้าง จะปฏิบัติตามที่เข้าใจหรือพระเจ้าสำแดงอย่างไรแบบง่าย ที่เป็นรูปธรรม
และสามารถจับต้องได้ หรือวัดได้ เช่น กี่ครั้ง กี่อย่าง กี่เรื่อง เมื่อไร เท่านี้ชีวิตท่านก็จะดีขึ้นแน่นอน

Pray / People ยอมแบ่งปัน (แบ่งปันกับคนอื่น / อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า)
ให้ แบ่งปันพระพรที่ได้ หรือสิ่งที่จะทำหรือเปลี่ยนแปลงกับบุคคลอื่น สัก 1 คน หรือ
อธิษฐานบอกกับพระเจ้าให้ช่วยเปลี่ยนแปลงเราในสิ่งที่เราตั้งใจ

“ชีวิตท่านจะสะอาดมากขึ้น ถ้าให้พระคำมาชำระใจ”

นอกจากนี้ ค่านิยมของเราคือ การร่วมชีวิตสามัคคีธรรม ในกลุ่มเซลล์  เพื่อย้ำแก่นสารของชีวิตคริสเตียน คือความรักซึ่งกันและกัน
และให้สมาชิก เข้ากระบวนการคริสตจักร เพื่อการเติบโต และชีวิตจะได้ถูกสร้าง บนรากฐานที่มั่นคง